Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Opolu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wybory w trakcie kadencji - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE:


UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW:

1) Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

2) Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

3) Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

 

UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI/ STOWARZYSZENIA:

1) Zawiadomienie o utworzeniu komitetu organizacji

2) Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

3) Oświadczenie pełnomocnika finansowego

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH:

1) Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

2) Wykaz poparcia

3) Oświadczenie kandydata - zgoda na kandydowanie

4) Oświadczenie lustracyjne

5) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

6) Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

 

ZGŁOSZENIE DO SKŁADU TERYTORIALNEJ/ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

1) Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej

2) Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów)

1) Wzór sprawozdania finansowego

 

WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓJTA/ BURMISTRZA/ PREZYDENTA MIASTA:


UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW:

1) Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

2) Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

3) Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA:

1) Zgłoszenie kandydata

2) Zgoda na kandydowanie

3) Wykaz poparcia

4) Oświadczenie lustracyjne

5) Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia

 

ZGŁOSZENIE DO SKŁADU TERYTORIALNEJ/ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

1) Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej

2) Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów)

1) Wzór sprawozdania finansowego

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Agnieszka Mikucka (2014-12-17 11:09:27)
Modyfikujący:
Agnieszka Mikucka (2016-01-21 11:46:11)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu