Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Opolu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Sprawozdania finansowe - informacje dla komitetów wyborczych

 

Określony w art. 142 Kodeksu wyborczego 3-miesięczny termin na złożenie sprawozdania finansowego Komisarzowi Wyborczemu:

- dla komitetów wyborczych, których kandydaci na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitetów wyborczych, które nie zgłosiły kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, biegnie od dnia głosowania na kandydatów na radnych, co oznacza, że upływa on 16 lutego 2015 r.,

- dla komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, biegnie od dnia przeprowadzenia ponownego głosowania, co oznacza, że upływa on 2 marca 2015 r.

Wzór sprawozdania finansowego dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały tylko kandydatów na radnych

Wzór sprawozdania finansowego dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów na radnych+kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Wyjaśnienia dotyczące finansowania kampanii finansowej komitetów biorących udziała w II turze wyborów wójta/burmistrza/prezydenta

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami

Komunikat KW w Opolu I w sprawie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Komunikat KW w Opolu II w sprawie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Komunikat KW w Opolu I dotyczący udostępnieniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów składanych w związku z wyborami samorządowymi 16 listopada 2014 r.

Komunikat KW w Opolu II dotyczący udostępnieniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów składanych w związku z wyborami samorządowymi 16 listopada 2014 r.


wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Agnieszka Mikucka (2014-11-18 10:26:38)
Modyfikujący:
Agnieszka Mikucka (2015-08-06 15:09:20)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu