Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Opolu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Informacja o adresach stron internetowych komitetów wyborczych

 

Zgodnie z art. 102 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który złożył komisarzowi wyborczemu zawiadomienie o utworzeniu komitetu, ma obowiązek, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia, powiadomić komisarza wyborczego o adresie strony internetowej komitetu, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie.

Obowiązek ten nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają kandydata lub kandydatów wyłącznie do jednej rady gminy (i ewentualnie kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta) lub jednej rady powiatu.

Wykaz komitetów zobowiązanych do prowadzenia przedmiotowego rejestru stanowi załącznik.

Załączniki

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Agnieszka Mikucka (2014-09-02 10:08:29)
Modyfikujący:
Agnieszka Mikucka (2015-11-18 11:53:21)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu